Вторник, 16 Апр 2024
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООССЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 12 Април 2024г. 09:20ч.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредба 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, Ви уведомяваме следното:

От 02.05-08.05.2024г. по ЖП линията Стамболийски – Пещера, ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат НАСА ТАФ с активно вещество глифозат.

Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

                                                                         Общинска администрация

 
ПОКАНА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 08 Април 2024г. 15:51ч.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2023 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 15. 04. 2024г. /понеделник/ от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:

1. Отчет на бюджета на Общината за 2023година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2023г. и доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 05 Април 2024г. 10:31ч.

СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА от гр. ПЕЩЕРА  - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

за отоплителен сезон 2024-2025г.

.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 25 Март 2024г. 12:03ч.

Уважаеми съграждани,

През 2023 г. на територията на гр.Пещера беше изградена нова акустична система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в случаи на бедствия.

На 1април 2024 г. (понеделник) в 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на системата чрез излъчване на акустични сигнали „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“, и съобщение за край на техническата проверка. Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

 

Уважаеми съграждани,

            През 2023 г. на територията на гр.Пещера беше изградена нова акустична система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в случаи на бедствия.

            На 1април 2024 г. (понеделник) в 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на системата чрез излъчване на акустични сигнали „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“, и съобщение за край на техническата проверка.       Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 22 Март 2024г. 10:03ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 03. 2024г. / сряда / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
ЗАПОВЕД 217 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Март 2024г. 14:42ч.

З А П О В Е Д

№ 217
гр. Пещера 20.03.2024 г.


В изпълнение на Решение №47/26.02.2024 г. на Общински съвет – гр. Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.86 и сл. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

НАРЕЖДАМ :

1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на трупи за бичене:
1.1. Бял бор > 50 см, количество 44,52 м3, начална цена 5297,88 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 529,79 лв.
1.2. Бял бор 30-49 см, количество 50,61 м3, начална цена 6174,42 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 617,44 лв.
1.3. Бял бор 18-29 см., количество 31,43 м3, начална цена 3488,73 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 348,87 лв.
1.4. Бял бор 15-17 см., количество 5,58 м3, начална цена 530,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 53,00 лв.
1.5. Ела 30-49 см, количество 0,76 м3, начална цена 90,44 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 9,04 лв.
1.6. Ела 18-29 см, количество 1,11 м3, начална цена 125,98 лв. без ДДС.

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 07 Март 2024г. 08:59ч.

 Гората.бг, ще подари 3 300 плодни, медоносни и декоративни дръвчета на хората от община Пещера, като ще бъдат раздадени директно на всеки желаещ.


Ще бъдат подарени плодни – сливи (жълта афъзка), дюли, ябълки, череши, облачинска вишна, кайсия,, орехи, както и явор, липа, бряст и др.
Ще помогнем и на пчелите с медоносни дървета, на хората и животните с плодни. На земята с всяко дърво!

От 09:00 ч. до 14.00ч. на 09.03.2024г. (събота) ви очакваме пред Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.


Повечето фиданки са с размери от 40 до 130 см., оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и такива до 2 метра. Вишните, орехите, сливите (жълта афъзка), дюлята са качествени сортове. Ябълките и черешите НЕ са облагородени (подложни са) и следва да се облагородят/ашладисат.
Да, ще може да получите и повече от едно дръвче.
Ако си носите използвани, но здрави найлонови пликове/малки чували, допълнително ще помогнете на природата.

 
ОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 06 Март 2024г. 10:30ч.

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите 

 

СЪОБЩАВА

     

   на засегнатото население, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – 1 бр. тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56277.3.1740 по КККР на гр. Пещера, община Пещера , област Пазарджик, с цел на заявеното водовземане – Промишлено водоснабдяване. 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

 

Приложение:

Информация по чл. 6,2а ал. 3 от Закона за водите, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч. 

 

Датата на публикуване на обявата: 06.03.2024г.

 

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.3 от Закона за водите

 

СЪОБЩАВА

    

на засегнатото население, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – 1 бр. тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56277.3.1740 по КККР на гр. Пещера, община Пещера , област Пазарджик, с цел на заявеното водовземане – Промишлено водоснабдяване.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

 

Приложение:

Информация по чл. 6, ал. 3 от Закона за водите, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

 

Датата на публикуване на обявата: 06.03.2024г.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 05 Март 2024г. 15:09ч.

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СТОПАНСКА ВОДА,

Във връзка с планирани ремонти на НЕК – ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ в периода от 08:00ч. на 5.03.2024г. до 08:00 на 18.04.2024г. водоползване няма да може да се извършва.
Надявам се, на Вашето разбиране за неотложността на планираните ремонтни дейности от НЕК – ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ за решаване на основен проблем във водоподаването.

 
ЗАПОВЕД № 128 - Във връзка със Заповед № РД-01-846/19.12.2023г Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 05 Март 2024г. 15:06ч.

ЗАПОВЕД
№ 128
гр. Пещера, 19.02.2024г.

   Във връзка със Заповед № РД-01-846/19.12.2023г. на Изпълнителния директор на ИА АА, с която се прекратява категорията на Автогара – Пещера, Решение № 32 на Общински съвет – Пещера, проведено на 25.01.2024 г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:


1. Автоспирка, находяща се в гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“, между о.т. 191г и 494г, разположена в тротоарното пространство до УПИ I Парк, в кв. 83 от плана на гр. Пещера да бъде оборудвана, съгласно чл.59, ал.1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
2. От 19.02.2024 г. автоспирката да се ползва за начална, междинна и крайна по маршрута на автобусните линии от общинска, областна, междуобластна и републиканска транспортни схеми, чийто маршрут е включвал Автогара - Пещера;
3. Продажбата на билети да се извършва при качването на пътници в автобуса – от водача и/или друг член на екипажа, съгласно чл.59, ал.2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
4. Фирмите превозвачи, ползващи автоспирката, да поставят разписание на изпълняваните от тях курсове, по възложените им маршрутни разписания и го актуализират при промяна.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Гълъбина Карамитрева – Зам. кмет на Община Пещера.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат, на сайта на Общината, да се сведе до знанието на ИА „Автомобилна администрация“, Областния управител на област


Пазарджик, Началника на РУП-Пещера и на отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 
ЗАПОВЕД № 151 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 01 Март 2024г. 09:18ч.

ЗАПОВЕД

№ 151

гр. Пещера 29.02.2024 г.

 

   В изпълнение на Решение №34/25.01.2024 г. като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
   1.1. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №527/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
   1.2. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №528/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
   1.3. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №531/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 29 Февруари 2024г. 17:40ч.

СЪОБЩЕНИЕ    В периода от 04.03.2024г. до 05.03.2024г. на територията на община Пещера ще се проведе част от международно учение “TROJAN FOOTPRINT 2024” с участие на военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции, Силите за специалните операции на САЩ и Силите за специални операции на Румъния.
    При тактическите действия няма да се извършват дейности в противоречие на правилата за опазване на обществения ред и спокойствието на жителите и гостите на община Пещера. Няма да се използват реални бойни припаси и средства за взривяване. Няма да има придвижване на тежка военна техника. Правилата за опазване на околната среда ще се спазват стриктно.
    Тактическите действия са част от измислен сценарий и нямат нищо общо с реални бойни действия.

 
ОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Февруари 2024г. 14:44ч.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение„Фотоволтаична централа с мощност 5 MW, и съхранение на електрическа енергия“ в ПИ с идентификатор 56277.3.1514, м. Дъбовик по КККР на гр. Пещера, гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, от „Ню Евро Енерджи“ ЕООД, внесено с искане с Вх. № ПД-01-518-(12)/16.02.2024г.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:
Информация по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 23.02.2024г.

 
Списък с оценен и класиран кандидат Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Февруари 2024г. 14:07ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к

на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

                                              1. Фатма Шефкетова Юрукова  - 7 т.

 

 

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................/П/......................     

 Дата: 21.02.2024 г.                                                                           (Галина Стоянова)

 

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Февруари 2024г. 10:41ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 02. 2024г. / понеделник / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Списък на кандидати допуснати Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 20 Февруари 2024г. 11:04ч.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:

1. Фатма Шефкетова Юрукова.

 

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 21.02.2024 г. от 10,00 часа.

 

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 19 Февруари 2024г. 12:22ч.

СЪОБЩЕНИЕ

      През последните години, дарителството придобива все по-голяма значимост в обществото ни. Емпатията и желанието да си полезен затвърждават убеждението ни, че  благотворителността е ценност, която трябва да бъде утвърждавана, развивана и възпитавана, особено сред младото поколение и хората в нужда. 

 Ето защо, Община Пещера с готовност откликна на подадената ръка от  ЕТ ,,Ангелов - Иван Ангелов“ за участие в съвместна  кампания, която да подкрепи воденето на здравословен начин на хранене сред децата от детските градини в община Пещера и  центровете за деца и възрастни с увреждания.

Веднъж седмично през месец февруари и в началото на месец март, детските градини и центровете ще получат в дар кутия с 60 пресни варено-белени яйца в саламура, приготвени в деня на приемане, придружени със сертификат за качество.

           От името на директорите на детските градини и центровете за деца и възрастни с увреждания, Община Пещера изразява благодарност за вкусното дарение на фирма ,,Ангелов-Иван Ангелов“.

 

 
ЗАПОВЕД - № 106 12.02.2024 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 14 Февруари 2024г. 12:22ч.

З А П О В Е Д

№106/12.02.2024 година

 

   На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 09.02.2024 г. на комисия, съставена с моя Заповед №74/26.01.2024 г.
Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето Александър Калинов Филипов, регистрирано на адрес град Пещера, ул. “Симон Налбант“№56, вх. Б, ет.2, ап.22.


Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 09 Февруари 2024г. 14:32ч.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

“ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ ГР. ПЕЩЕРА.

.

Attachments:
Download this file (Spravka.pdf)СПРАВКА - За постъпили предложения, становища и възражения[ ]359 Kb
Download this file (Project.pdf)Project.pdf[Проект за изменение и допълнение]587 Kb
 
Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 09 Февруари 2024г. 14:26ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

№ по ред Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Венета Стоянова Глушкова

8 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................./П/....................    

(Галина Стоянова)     Дата: 09.02.2024 г.

 

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.
Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................./П/....................     (Галина Стоянова)     Дата: 09.02.2024 г.

 

С п и с ъ к

на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069