Петък, 01 Дек 2023
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera positivessl trust seal md 167x42
 
 inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 BG16RFOP001 8.006 small
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

 logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООСЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Ноември 2023г. 15:40ч.

         На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 11. 2023 г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ - системата BG-ALERT Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 20 Ноември 2023г. 11:37ч.

СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми съграждани,
Във връзка с реализацията на система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждения на населението BG-ALERT чрез мобилните телефони, ще бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип, а след това ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна.
Предстоящите тестове в област Пазарджик ще бъдат проведени на 23.11.2023 г., 12:00-12:30 часа.
Национален тест ще бъде проведен на 29.11.2023 г., 12:00-12:30 часа.
Допълнителна информация е публикувана на информационния сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилните телефони, често задавани въпроси и др.
Целта е тестване на системата за предупреждения на населението и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

 
СЪОБЩЕНИЕ - относно Плащания на членовете на СИК Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 09 Ноември 2023г. 11:24ч.

   Плащания на членовете на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове
   Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията на членовете на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове (за I-ви и II-ри тур) ще започнат на 10.11.2023г. (петък) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.
Членовете на СИК представят лична карта-за справка и удостоверение от ОИК-Пещера.

 
Съобщение - Общинска служба „Земеделие“ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 09 Ноември 2023г. 10:09ч.

Съобщение

Общинска служба „ ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ПЕЩЕРА – офис Пещера

               Комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Ви СЪОБЩАВА

 

че заседание на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Баланс по масиви. Баланс по масиви и ползватели.

Карта на масивите.

Землище Дата Час Място за провеждане на заседанието
с.Радилово

10/11/2023г

и

21/11/2023 г

10:30

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

гр. Пещера

10/11/2023г

и

21/11/2023 г

09:30

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

Всички ползватели, подали заявления за участие в   масиви за ползване за календарната 2024 година, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се явят на заседанието на комисията

 
СЪОБЩЕНИЕ - тестване на сиренната система Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 08 Ноември 2023г. 11:52ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

            През 2023 г. на територията на гр.Пещера беше изградена нова акустична система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в случаи на бедствия.

            На 17 ноември за времето от 11:00 ч. до 13:00 ч. ще се проведат функционални тестове на системата чрез задействане на сирените като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.

            Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

 
О Б Я В А Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 07 Ноември 2023г. 10:31ч.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение (ИП) „Проект за изграждане на многофункционална спортна зала, закрит плувен комплекс, външни игрища, паркинг и благоустрояване на прилежащи зелени площи в гр. Пещера в УПИ VI - спортен комплекс, кв. 17, ПИ 56277.501.679 по одобрения регулационен план на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик“

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:
Информация по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“ № 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 07.11.2023 г

 
О Б Я В А Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 06 Ноември 2023г. 15:44ч.

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

   

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение „Изграждане на въздушни електропроводи към фотоволтаична електроцентрала 176 MW, разположена в землището на с. Радилово, гр. Пещера и с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, с. Алеко Константиново и с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с искане вх. № ПД-01-480-(10)/01.11.2023г.“ от „Еуросолар инвест“ ООД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:

Информация по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 06.11.2023 г

 
СЪОБЩЕНИЕ - пръскане против комари и дезакаризация Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 06 Ноември 2023г. 15:43ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.11.2023г. (вторник), след 20:00ч., на територията на община Пещера ще бъде извършена дезакаризация по всички улици, паркове, градинки и общински зелени площи.

Карантинният срок на препарата, с който се извършват обработките е 24 часа. При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши на 08.11.2023г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ПЕЩЕРА

 
ЗАПОВЕД - № 708 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 24 Октомври 2023г. 15:13ч.

З А П О В Е Д

№708/23.10.2023 год.

       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо вх.№09-01-117/20.10.2023 г. от Областна администрация Пазарджик

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:

Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:

Представител на Областна администрация Пазарджик;

Представител на ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;

Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;

Николай Ненков– представител на РУ –Пещера;

Христо Узунов-представител на РУ-Пещера.

       Комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация по реда на чл.99б, ал.1-3, във връзка с чл.92, ал.10 от Закона за гражданската регистрация на регистрирани над 6 лица-избиратели на адреси, вписани в приложен файл към писмо вх. №09-01-117/20.10.2023 г. от Областна администрация Пазарджик.

       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.  

   Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

СТЕФАН ИВАНЧЕВ/П/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,

Съгласно Заповед №627/26.09.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ - ДЕМОНСТРИРАТНЕ НА МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Октомври 2023г. 15:57ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   21.10.2023г. (събота) 22.10.2023г. (неделя) На 23.10.2023г. (понеделник) На 24.10.2023г. (вторник)
от 09.00 часа до 13.00 часа гр.Пещера пред сградата на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17 ще бъде поставено устройство за машинно гласуване - ДЕМО версия.      
от 09.00ч. до 11.00 часа   с.Радилово, устройството за машинно гласуване с демо версия ще бъде поставено в Клуба на пенсионера при Кметство с.Радилово.    
от 11.15 часа до 14.00 часа   с.Капитан Димитриево, на същата дата, машината ще бъде поставена в Клуба на пенсионера при Кметство с.Капитан Димитриево.    
от 09.00 часа до 17.00 часа     гр.Пещера, устройството за машинно гласуване чрез ДЕМО версия ще бъде поставено пред сградата на магазин „Лазур“ в кв.Изгрев.  
от 09.00 часа до 17.00 часа       гр.Пещера пред сградата на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17 ще бъде поставено устройство за машинно гласуване - ДЕМО версия.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕЩЕРА

 
Разяснителна кампания - Местни избори 2023 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Октомври 2023г. 17:19ч.

Във връзка с провеждането на местни избори 2023г, Община Пещера публикува Разяснителна кампания в раздел Избор, подраздел Местни избори 2023.

Може да ги достъпите от тук

 
СЪОБЩЕНИЕ - Инвестиционно предложение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 17 Октомври 2023г. 15:34ч.

СЪОБЩЕНИЕ

     На основание чл.4, ал.2, от Наредбата за ОВОС. Инвестиционно предложение (ИП) “ Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на ритейл парк с паркинг“ в имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на град. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. С възложител „БАРИ КБК ГРУП“ ООД

     Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
СЪОБЩЕНИЕ - Инвестиционно предложение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 17 Октомври 2023г. 09:18ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

   На основание чл.4, ал.2, от Наредбата за ОВОС. Инвестиционно предложение (ИП) “Фотоволтаична централа с мощност 5MW и съхранение на електрическа енергия“ в ПИ с идентификатор 56277.3.1514, с възложител „СОЛАР БИЛД КОНСТРАКШЪН“ ЕООД

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

17.10.2023г.

 
Община Пещера публикува Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за национална карта на социалните услуги Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 11 Октомври 2023г. 16:19ч.

11.10.2023г.

 
СЪОБЩЕНИЕ - временна организация на движението - път Пещера – с.Свети Константин Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 10 Октомври 2023г. 15:48ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – Пещера уведомява,

че в периода от 11.10.2023 г. до 10.11.2023 г. ще се спазват следните мерки за временна организация на движението

във връзка с изпълнение на проекта за реконструкция на общинския път Пещера – с.Свети Константин:

  • Движението на всички моторни превозни средства при изпълнение на СМР в участъка от км 16+550 до км. 8+470 ще се осъществява с пропускателен режим в двете посоки. Движението няма да бъде отбивано.
  • От 08.00 до 18.00 часа, пътят ще бъде затворен за тежкотоварни превозни средства над 12 тона.
  • При полагане на износващия пласт ще се извършва регулярно затваряне изцяло на участъците от пътното платно в двете посоки.

В посочения период, пътуващите могат да ползват алтернативен маршрут за преминаване - през път ІІ-37 – гр.Батак –язовир Батак-село Свети Константин и през гр.Пещера или разклона за хижа Добра вода-село Дебръщица-Пазарджик.

Общинска администрация призовава, с цел осигуряване безопасност на участниците в движението по общинския път да се спазват всички ограничения, въведени с временната организация на движението.

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 06 Октомври 2023г. 07:50ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 09.10.2023г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ - Инвестиционно предложение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 04 Октомври 2023г. 14:43ч.

СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.95, ал.1, от ЗООС, Община Пещера обявява че е изготвеното следното инвестиционно предложение: „Проект за изграждане на многофункционална спортна зала, закрит плувен комплекс, външни игрища, паркинг и благоустрояване на прилежащи зелени площи в гр. Пещера в УПИ VI - спортен комплекс, кв. 17, ПИ 56277.501.679 по одобрения регулационен план на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик“ със следната етапност:


Етап I : Изграждане на закрит плувен басейн, паркинг и ограда ;
Етап II : Изграждане на многофункционална спортна зала и паркинг;
Етап IIІ : Изграждане на външни игрища, паркинг и благоустрояване на прилежащи зелени площи;

 
СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с изпълнение на СМР за подобряване на техническата инфраструктура на с.Радилово Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 29 Септември 2023г. 08:05ч.

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с изпълнение на СМР за подобряване на техническата инфраструктура на с.Радилово, община Пещера е създадена временната организация и безопасност на движението /ВОБД/ на обект: „Основен ремонт на ул."Стара планина" в участъка от о.т. 248 до о.т. 297 в с.Радилово,община Пещера", съгласно Заповед № 645/27.09.2023 г. на Стефан Иванчев –За кмет на Община Пещера, съгласно Заповед №627/26.09.2023г. на Кмета на Община Пещера, с която в периода от 27.09.2023 г. до 10.11.2023 г. се ограничава движението на всички моторни превозни средства /МПС/ по ул.„Стара планина", с.Радилово, община Пещера в участъка ѝ от ул. „Панорама" до връзката с ул. „Илия Митков", за периода на извършване на СМР.
   Обходен маршрут през ул.„Панорама", ул. „Георги Димитров", ул. „Александър Смирнов", ул. „Васил Мулетаров" и ул. „Илия Митков" в с.Радилово, община Пещера.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 26 Септември 2023г. 16:19ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за

подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 

С п и с ъ к на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

 

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)

1

Ифет Илкерова Жребичкалиева

6 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

 

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР:  Елена Рядкова /П/

 
СЪОБЩЕНИЕ - пръскане против комари и дезакаризация Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 26 Септември 2023г. 15:17ч.

   На 28.09.2023г. /четвъртък/, след 20:00ч., на територията на Община Пещера ще бъде извършена имагоцидна обработка/пръскане против комари/ и дезакаризация по всички улици, паркове, градинки и общински тревни площи. Карантинен срок на препарата 24 часа. При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши съответно на 29.07.2023г., уточняват от фирмата изпълнител.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069