ТСУ 36 - Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Печат

Идентификационен

Номер –ТСУ 36

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

 

Срок за изпълнение: 30 дни
Такса: безплатно

Основание -чл.195 ал.5 и ал.6, чл.196 от ЗУТ

Attachments:
Download this file (TSU36.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]33 Kb