ТСУ 31 - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация Печат

Идентификационен

номер – ТСУ31

Приемане и   удостоверяване предаването на екзекутивна документация

 

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса:

2.00 лв./ кв.м./л.м./

не по-малко от

20.00 лв./

 

Основание- чл.175, ал.2 от ЗУТ
Attachments:
Download this file (TSU31.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]33 Kb