ТСУ 30 - Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж Печат

Идентификационен

номер – ТСУ30

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж

               Заверка на заповедна книга

Срок за изпълнение:

7 дни.  

Такса:

30.1 - 20.00 лв.

30.2- безплатно

Основание -съгласно чл.15 , ал.2от Наредба 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

-         съгласно чл.158,ал.2 от ЗУТ                  

Attachments:
Download this file (TSU30.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]40 Kb