ТСУ 22 - Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот Печат

Идентификационен

номер – ТСУ22

Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужд имот

Срок за изпълнение:

30 дни

Такса:

за физ.лица: 30.00лв.

за юридически лица: 60.00 лв.

 

Основание -чл.193, ал.3 и ал.4 от ЗУТ

Attachments:
Download this file (TSU22.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]36 Kb