ТСУ 11 - ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ Печат

Идентификационен

номер – TСУ 11

ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ

Срок за изпълнение:

15 дни.

Такса: 60.00 лв.

 

Основание- чл.181, ал.2 от ЗУТ и чл.4,ал.3 от ЗМДТ
Attachments:
Download this file (TSU11.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]34 Kb