Съобщение Печат
Проекти - Хоризонт 2020

 

Община Пещера стартира проект IMPULSE: Европейски консорциум за улесняване на онлайн идентификацията в публичните услуги

 .