Съобщение Печат

ЛОГО

 

 

ПРОЕКТ DEFEND ОРГАНИЗИРА ФИНАЛНО ВИРТУАЛНО СЪБИТИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


Основната цел на проект DEFeND е да предостави иновативна платформа за управление на лични данни, която улеснява обхвата и обработката на лични данни, подкрепяйки организациите да отговорят на изискванията, заложени в Регламента за защита на лични данни. Платформа DEFeND дава възможност за изграждане и анализ на модели следвайки подход за „поверителност по подразбиране“, обхващащ две нива: ниво на планиране и оперативно ниво и три области на управление: обхват на данните, обработка на данни и нарушаване поверителността на данните.
Консорциумът използва съществуващ софтуер, налични инструменти и методологии които са интегрирани в една многофункционална платформа за  защита на лични данни – платформа DEFeND. Платформата е тествана в оперативна среда (TRL 7), включваща партньори от четири различни области: здравеопазване, банков сектор, енергетика и публична администрация. Представител на публична администрация в проекта е Община Пещера.

Проектът организира виртуално събитие, с цел представяне на платформа DEFeND на 10 март 2021 г. Регистрацията и участието в събитието са напълно безплатни.
Може да направите своята регистрация от следния линк:
https://www.defendproject.eu/2021/02/15/defend-final-project-presentation/

Работният език на събитието е английски, а то ще бъде записано и след като приключи ще бъде публикуван линк на сайта на проекта, https://www.defendproject.eu , от където може да се прегледа от всяко заинтересовано лице.

Проект: DATA GOVERNANCE FOR SUPPORTING GDPR – DEFeND „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“ получава финансиране от програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския Съюз по Грантов договор № 787068.