Съобщение Печат

Първа техническа среща по международен проект DEFEND „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“

На 19 септември 2019 г., в гр. Мадрид, Испания се проведе първа техническа среща в рамките на проект DEFEND„Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“. Община Пещера беше представена от Георги Симеонов, ръководител на екипа, който работи по проекта. Домакин на срещата беше детско здравно заведение „Ниньо Хесус“. На срещата присъстваха всичките десет партньора от консорциума.