Съобщение Печат

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера - ЛОТ 1” на 03.08.2018 г. от 17:00 часа на ул. „Михаил Такев“ № 1, блок Бор, ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“.