Съобщение до избирателите/гласоподавателите Печат
Новини, обяви, конкурси - Президентски избори 2016

Съобщение за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

            До 22.10.2016 г. включително, съгласно чл.36 от Изборния кодекс и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, избирател/гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г.

            Заявлението (Приложение №14-ПВР/НР) се подава по настоящ адрес на лицето в писмена или електронна форма.

            След вписването на избирателя/гласоподавателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.