Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат
Проекти - ОПАК

виж снимки