Съобщение Печат
Понеделник, 27 Септември 2021г. 17:28ч.

Списък с оценени и класирани кандидати след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 .