Съобщение Печат
Петък, 17 Септември 2021г. 17:03ч.

1050 кг. излязло от употреба електронно и електрическо оборудване се извози в кампанията, проведена на територията на община Пещера през месец юни тази година.
Това е първа кампания за ИУЕЕО на територията на община Пещера за 2021г., организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
Общинска администрация благодари на всички включили се в кампанията!
Всеки пожелал да остави своя уред, дава своя принос за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигурява чиста околна среда за нас и нашите деца.