Списък на кандидати допуснати Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 27 Май 2022г. 07:44ч.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1. Василка Атанасова Попова.

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 30.05.2022 г. от 11,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.