ОС13 - Издаване на удостоверение за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /наеми, продажби, концесия и др./ с Община Пещера Печат

Срок: 5 дни

Такса: няма

Основание: чл. 104, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Attachments:
Download this file (OS13.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[Издаване на удостоверение за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /наеми, продажби, концесия и др./ с Община Пещера]41 Kb