ОС 12 - Приемане и обработка на документи за изплащане на левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове Печат

Необходими документи:
Копие от спестовна книжка
Копие от документ за самоличност

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: безплатно

Основание: чл.7 от ЗУПГМЖСВ и чл.11 от ППЗУПГМЖСВ

Attachments:
Download this file (OS12.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]39 Kb