ОС 2 - Издаване удостоверение за наличие и липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Печат

Необходими документи:
Документ за собственост

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 15 лв.

Основание: чл.29 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Attachments:
Download this file (OS02.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]38 Kb