ОС 5 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот Печат

Необходими документи:
Скица-оригинал
Удостоверение-описание
Документ, доказващ собствеността

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: 15 лв.

Основание: чл.58 от Закона за общинската собственост и реституционните закони

Attachments:
Download this file (OS05.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]39 Kb