ОС 3 - Установяване на жилищни нужди –картотекиране и издаване на удостоверение Печат

Необходими документи:
Заявление – Декларация по образец

Срок за изпълнение: 60 дни-установяване, 7 дни-издаване на удостоверение

Такса: безплатно

Основание: Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд /чл.45а от ЗОС/

Attachments:
Download this file (OS03.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]38 Kb