ОС 7 - Заверка на данните на свидетели посочени от собственика в Молба-декларация до нотариуса по обстоятелствена проверка Печат

Необходими документи:
Молба-Декларация по образец
Скица – оригинал
Удостоверение - описание
Удостоверение за наследници /ако е необходимо/

Срок за изпълнение: 5 дни

Такса: 30 лв.

Основание: чл.483 от Гражданско-процесуалния кодекс

Attachments:
Download this file (OS07.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]38 Kb