ГРАО 38 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе Печат

Необходими документи:

Писмено искане

Документ за самоличност
Квитанция за платена такса
Документът се получава лично или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 24 часа
Такса: 3 лв
-обикновена услуга., 6 лв.-бърза услуга, 9 лв.-експресна услуга
Основание: Закона за гражданската регистрация