ГРАО 35 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника Печат

Необходими документи:

Искане в свободен текст.
Документ, удостоверяващ заплатена такса за извършване на услугата

Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 30 лв.
Основание: чл.16, ал.1 от Закона за частните съдебни изпълнители