ГРАО 34 - Припознаване на дете Печат

Необходими документи:

Документ за самоличност
Заявление/декларация/ по образец

Срок за изпълнение: 90 дни
Такса: без такса
Основание: Чл.65 от Семейния кодекс