ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции Печат

Необходими документи:

Получено искане от държавен орган или институция

Срок за изпълнение:7 дни

Такса: не се таксува

Основание:Закон за гражданската регистрация, чл.106, ал.1, т.2