ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина Печат

Необходими документи:

Писмено искане

Документ за самоличност
Документ по гражданско състояние
Квитанция за платена такса
Документът се получава лично или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 24 часа
Такса: 5 лв., 10 лв., 15 лв
Основание: чл.106  от Закона за гражданската регистрация и Правилника за легализациите,заверките и преводите ПМС 184/1958 изм.и доп.76,83,90 г.