ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние Печат

Необходими документи:

Съдебно решение, заявление в свободен текст по чл.73 от ЗГР, акт за гражданско състояние
Документ за самоличност

Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: без такса
Основание: Чл.73 от Закона за гражданската регистрация