Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ
Проекти


Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Хоризонт 2020

 

Община Пещера стартира проект IMPULSE: Европейски консорциум за улесняване на онлайн идентификацията в публичните услуги

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - DEFeND

Община Пещера стартира тестване на платформа за управление и защита на лични данни съгласно Общия Регламент за Защита на Данни (ОРЗД)


На 25 май 2018 г. влезе сила Регламент (ЕС) 2016/679, касаещ защитата и обработката на лични данни, т.н. GDPR (General Data Protection Regulation – Общ Регламент за Защита на Данните). За да отговори на новите изисквания, Община Пещера (www.peshtera.bg), в партньорство с още 9 организации от 7 европейски страни, се включи в изпълнението на проект DEFeND (заб. defend = защитавам), който стартира през юли 2018 г. и е с продължителност 33 месеца.
Основната задача при изпълнението на проекта е да се създаде платформа, която ще даде възможност на организации от различни сектори да направят оценка на съответствие за текущото си състояние, да планират дейности, които да помогнат за хармонизиране на своята система с изискванията на „Общия регламент за защитата на данни“ (ОРЗД) и да повиши съответствието си с различните изисквания на ОРЗД. Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на лични данни.
Общинската администрация на гр. Пещера участва като пилотен партньор заедно с още три други институции: здравно заведение от Испания, банкова институция от Италия и енергийно дружество от Франция. През януари 2021 година тези четири организации започнаха тестове в реална среда на ОРЗД платформата, която беше разработена през предходните месеци на проекта от техническите партньори в консорциума. Общината пресъздава реална среда от публичния сектор, в която общинската администрация си взаимодейства със своите граждани при изпълнението на редица публични услуги. При това взаимодействие се събират и обработват лични данни от страна на администрацията. Платформата трябва да подпомогне Община Пещера при изпълнение изискванията заложени в Регламента, като по този начин се осигури една по-безопасна и сигурна среда за третиране на лични данни.      
За повече информация относно напредъка на проекта и неговите продукти, посетете интернет страницата му на адрес:  https://www.defendproject.eu
Проект: DATA GOVERNANCE FOR SUPPORTING GDPR – DEFeND „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“ получава финансиране от програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския Съюз по Грантов договор № 787068.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Проекти - Програма за материално подпомагане

Община Пещера стартира процедура за набиране на кандидат-потребители,стартира проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера“

Attachments:
Download this file (Обявление.doc)Обявление.doc[ ]34 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания

08.12.2020г.

130 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ СЕ ОБСЛУЖВАТ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА“, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.101 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020г.

               
Община Пещера изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Пещера, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.
В условията на епидемична обстановка и въведени противоепидемични мерки на територията на страната, наетият персонал по проекта – телефонист в диспечерски център в домашни помощници, извършват  дейности и услуги в община Пещера по доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). На наетите лица, предоставящи услугата се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.
       130 лица, представители на целевите групи към момента се обслужват по проекта:
•    Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
•    Хора с увреждания и техните семейства;
•    Служители на доставчици на социални услуги;
•    Възрастни в риск. За целите на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” „Възрастен в риск” е лице, което е:
-    в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
-        в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
      - самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
Всеки работен ден във времето от 8.30ч. до 12.30 и от 13.30ч. до 17.30ч. на тел. 0350/6-90-99 могат да се заявяват доставки и услуги от представители на целевите групи.           
         Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 124 259,80 лева.
Продължителността на проекта е  10 месеца – от 16.03.2020г. до 31.12.2020г.

Attachments:
Download this file (Съобщение 08.12.2020.doc)Съобщение 08.12.2020.doc[ ]106 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания

28.10.2020г.

Община Пещера изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Пещера, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Attachments:
Download this file (28.10.2020.doc)28.10.2020.doc[ ]111 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 13 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069