Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 sabor jpg

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООССъобщение Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания
Вторник, 08 Декември 2020г. 17:20ч.

08.12.2020г.

130 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ СЕ ОБСЛУЖВАТ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА“, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.101 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020г.

               
Община Пещера изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Пещера, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.
В условията на епидемична обстановка и въведени противоепидемични мерки на територията на страната, наетият персонал по проекта – телефонист в диспечерски център в домашни помощници, извършват  дейности и услуги в община Пещера по доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). На наетите лица, предоставящи услугата се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.
       130 лица, представители на целевите групи към момента се обслужват по проекта:
•    Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
•    Хора с увреждания и техните семейства;
•    Служители на доставчици на социални услуги;
•    Възрастни в риск. За целите на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” „Възрастен в риск” е лице, което е:
-    в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
-        в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
      - самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
Всеки работен ден във времето от 8.30ч. до 12.30 и от 13.30ч. до 17.30ч. на тел. 0350/6-90-99 могат да се заявяват доставки и услуги от представители на целевите групи.           
         Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 124 259,80 лева.
Продължителността на проекта е  10 месеца – от 16.03.2020г. до 31.12.2020г.

Attachments:
Download this file (Съобщение 08.12.2020.doc)Съобщение 08.12.2020.doc[ ]106 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания
Сряда, 28 Октомври 2020г. 18:57ч.

28.10.2020г.

Община Пещера изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Пещера, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Attachments:
Download this file (28.10.2020.doc)28.10.2020.doc[ ]111 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания
Понеделник, 08 Юни 2020г. 08:12ч.

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания
Понеделник, 08 Юни 2020г. 08:10ч.

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания
Понеделник, 08 Юни 2020г. 08:08ч.

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА“ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.101 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020Г.

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069