Събота, 13 Юли 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 534 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   Относно: Учредяване на право на безвъзмездно ползване на помещения за нуждите на ОДБХ - Пазарджик

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 533 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.328 и отреждане му в УПИ I-2.328, „За Търговия, услуги и жилищно строителство" в местността „Долна Бялча" по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 532 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 531 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Даване на съгласие община Пещера да участва в учряването на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Местна инициативна група Пещера-Брацигово" („МИГ Пещера-Брацигово") по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности от Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 530 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

    Относно: Даване на съгласие за участие на Община Пещера като партньор в проект „Подобряване ролята на младежките политики за устойчиво развитие на селските райони", № 01C0192 (RuralYouthFuture), Първа покана за проектни предложения по Програма Интеррег Европа 2021-2027.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 529 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Закупуване на багер товарач със средства от отчисленията по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 528 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

     На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

    ОТНОСНО:Закупуване на един контейнеровоз за 4 куб. контейнери със средства от отчисленията по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 527 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

  ОТНОСНО: Приемане на разчети за приходи и лимити за разходи преди приемането на бюджета на Община Пещера за 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 526 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 525 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Отчет за 2022г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик за периода 2021-2028г.

Attachments:
Download this file (ОТЧЕТ отпадъци 2022.doc)ОТЧЕТ отпадъци 2022.doc[ ]128 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069