Понеделник, 27 Юни 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 318 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32

   Относно: Изменение и допълнение Правилника за удостояване със званието „ Почетен гражданин на Пещера", приет с Решение № 463/22.12.1998 г. на Общински съвет- Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 317 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32

   Относно: Изменение и допълнение Наредбата за символиката на община Пещера приета с Решение № 151/29.10.2004г. на Общински съвет- Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 316 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32

   Относно: Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 315 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32
   Относно: Разрешаване изработване на проект за ПУП-План за регулация в кв. 27, 27а и 27б, жилищен район „Изгрев" по ПУП на гр.Пещера, съгласно приложена скица-предложение и одобри представеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 314 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32

   Относно: Одобряване проект проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 по КККР на гр.Пещера в местност „Войника".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 313 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32

   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пещера в кампания 2022 на Проект „Красива България"

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 312 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2021 г. и разчета за капиталови разходи за 2021 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 311 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32

   ОТНОСНО: Информация за готовността на Община Пещера за есенно-зимния сезон.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 310 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.11.2021 год., Протокол № 32

   ОТНОСНО: Информация за снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 309 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.10.2021 год., Протокол № 31

   Относно: Кандидатстване на Община Пещера по Открита покана № 3 „Климат" BGENVIRONMENT-4.004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 4 от програма „Опазване на околната среда и климатични промени", процедура „Повишаване на способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат".

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069