Четвъртък, 07 Юли 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 337 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34
  Относно: Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2022г.-2023г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Attachments:
Download this file (godi6en plan za 2022 2023.doc)godi6en plan za 2022 2023.doc[ ]564 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 336 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 година

Attachments:
Download this file (programa-uros-22.docx)programa-uros-22.docx[ ]26 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 335 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Пещера за 2022 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 334 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

    ОТНОСНО:Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2022 г.

Attachments:
Download this file (КП 2022.docx)КП 2022.docx[ ]88 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 333 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 332 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Пещера за мандат 2019-2023г.

Attachments:
Download this file (ОТЧЕТ ЗА 2021г..docx)ОТЧЕТ ЗА 2021г..docx[ ]111 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 331 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.01.2022 год., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода юли 2021г. – декември 2021г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 330 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 23.12.2021 год., Протокол № 33

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 185/30.12.2020 г. за закупуване на сметосъбирачна машина със средства от отчисленията по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 329 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 23.12.2021 год., Протокол № 33

  Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 328 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 23.12.2021 год., Протокол № 33

   Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на КЛ от КРШ монтиран пред поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 до ново ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.1.404 по КККР на гр.Пещера в местност „Копривец" и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 42


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069