Сряда, 17 Апр 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 554 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 553 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   Относно: Поемане на кредит от финансова институция за нуждите на „ Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 552 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

  Относно: Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „ВКС" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 551 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

     Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Пещера за периода 2024 - 2026 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 550 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2022 година и доклад за общинския дълг

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 549 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности" гр. Пещера за 2022 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 548 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари" гр. Пещера за 2022 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 547 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера за 2022г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 546 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

        ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „ВКС" ЕООД гр. Пещера за 2022г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 545 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище "Развитие 1783" – Пещера, Народно читалище "Зора 1903" с.Радилово, Народно читалище "Сергей Румянцев 1909" с. Капитан Димитриево през 2022 година.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069