Петък, 14 Юни 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 7 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

ОТНОСНО: Отчет за проведените Обществени поръчки от Община Пещера
за периода юли – декември 2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 6 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност на Управителя на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, ул. „Димитър Горов“ № 14-16 ЕИК 822104714 и избор на Временно изпълняващ длъжността управител на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, ул. „Димитър Горов“ № 14-16

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 5 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 02.12.2019 год., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне размера на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 4 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 02.12.2019 год., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Пещера и Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 година

Attachments:
Download this file (prilozhenie-5_4.doc)prilozhenie-5_4.doc[ ]25 Kb
Download this file (prilozhenie-4_4.doc)prilozhenie-4_4.doc[ ]25 Kb
Download this file (prilozhenie-3_4.doc)prilozhenie-3_4.doc[ ]26 Kb
Download this file (prilozhenie-2_4.doc)prilozhenie-2_4.doc[ ]27 Kb
Download this file (prilozhenie-1_4.doc)prilozhenie-1_4.doc[ ]36 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 3 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 02.12.2019 год., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне броя, наименованието, числеността и поименния състав на Постоянните комисии в Общински съвет- Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 2 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 15.11.2019 год., Протокол № 1

   ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 1 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 15.11.2019 год., Протокол № 1

    ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263СледващаКрай »

Страница 63 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069