Четвъртък, 25 Юли 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 17 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1805 по КККР на гр.Пещера и присъединяването му към съществуваща площадка на поземлен имот идентификатор 56277.3.1589 по КККР на гр.Пещера /Пречиствателна станция за отпадни води на „БИОВЕТ“ АД/ и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 16 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 56277.502.1168, гр. Пещера, ведно с построената в него сграда с идентификатор 57277.502.1168.1

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 15 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 56277.4.1698, гр. Пещера, ведно с построените в него сгради с идентификатори 57277.4.1698.1 и 56277.4.1698.2

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 14 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 13 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Пещера за
участие в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 12 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Определяне представител на Общински съвет- Пещера в Областния съвет за развитие

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 11 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Даване съгласие Председателят на ОбС да членува в НАПОСРБ

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 10 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Определяне представител на общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 9 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера за 2020 година.

 

Attachments:
Download this file (ПРОГРАМА 2020 год.doc)ПРОГРАМА 2020 год.doc[ ]74 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 8 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 19.12.2019 год., Протокол № 3

Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода юли-декември 2019г.

Attachments:
Download this file (otcet prodajbi-iuli-dek-19.doc)otcet prodajbi-iuli-dek-19.doc[ ]48 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна616263СледващаКрай »

Страница 62 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069