Четвъртък, 23 Май 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 564 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 563 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

  ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.

Attachments:
Download this file (informaciya.doc)informaciya.doc[ ]63 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 562 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

   ОТНОСНО: Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция «Бюрото по труда» гр. Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта за 2022г.

Attachments:
Download this file (информация-БТ.doc)информация-БТ.doc[ ]81 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 561 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   Относно: Учредяване на право на безвъзмездно ползване на едно помещение за приемна на РУМВР - Пещера в кв. „Луковица" гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 560 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   Относно: Даване на съгласие върху имоти – публична общинска собственост в гр.Пещера да бъдат монтирани системи за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 559 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53
    Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на Павилиони №1, №2, №3, №5, №6 и №7, намиращи се на Дъгов мост гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 558 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53
    Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на метални павилиони за търговска дейност, намиращи се в района на Общински пазар гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 557 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 556 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

      На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за удостояване с отличия на община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 555 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на община Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069