Четвъртък, 23 Май 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 574 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56

    Относно: Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.100 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 573 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56

   Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1881 по КККР на гр. Пещера в местност „Узун Драгасия" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 572 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56

   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 571 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56

     ОТНОСНО: Информация за работата на Община Пещера с еврофондовете за периода Юли 2022 г. – Юни 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 570 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

   ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение и допълнение на разчети за приходи и лимити за разходи преди приемането на бюджета на Община Пещера
за 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 569 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.745 по КККР на гр. Пещера и отреждане в УПИ VІ-2.745, „За фотоволтаичен парк" в местност „Курията" по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 568 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

   Относно: Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване към съществуващ Гараж с идентификатор 56277.502.919.6 в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.919 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 567 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

   Относно: Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.503.202 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 566 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

   ОТНОСНО: Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект BG05SFPR002-2.001-0196 „Грижа в дома в Община Пещера", процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 565 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.05.2023 год., Протокол № 55

  Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069