Събота, 27 Май 2023
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 154 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.10.2020 год., Протокол № 15
   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера

Attachments:
Download this file (НАРЕДБА.docx)НАРЕДБА.docx[ ]45 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 153 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.10.2020 год., Протокол № 15
   ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера, приета с Решение №109/30.05.2008г., изм. и доп. с Решение №157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера е приета с Решение №109/30.05.2008г. на Общински съвет-Пещера. Същата е изменяна и допълвана, съответно с Решение №157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 152 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.10.2020 год., Протокол № 15

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 151 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.10.2020 год., Протокол № 15

  ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2020г. и разчета за капиталови разходи за 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 150 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.10.2020 год., Протокол № 15

  Относно: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 149 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2020 год., Протокол № 14

   Относно: Актуализиране и промяна на общинската транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 148 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2020 год., Протокол № 14

   Относно: Кандидатстване на Община Пещера по Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT-4.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 4 от програмата „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящият се климат“.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 147 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2020 год., Протокол № 14

   Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Пещера за периода 2021 - 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 146 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2020 год., Протокол № 14

   ОТНОСНО: Формиране на смесена маломерна паралелка в XI клас за учебната 2020/2021 г. по професиите: 0,5 паралелка професия „Машинен оператор”, специалност ”Металорежещи машини“, 0,5 паралелка професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“ в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“, град Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 145 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2020 год., Протокол № 14

  ОТНОСНО: Разрешение за формиране на маломерна паралелка в ІХ клас за учебната 2020/2021г. по професия ,,Биотехнолог“, специалност ,,Технология в биопроизводствата“.

Продължение...
 
« НачалоПредишна41424344454647484950СледващаКрай »

Страница 42 от 57


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069