Понеделник, 27 Юни 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 367 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

  Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на нереализирана улица в обхвата на о.т. 82 до о.т. 75 в квартал 9 и запазване на съществуващите сгради в поземлен имот с идентификатор 87825.506.768 по КККР на с.Свети Константин, община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 366 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

   Относно: участие в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България"

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 365 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

  ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2022 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 364 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

   ОТНОСНО: Приемане на Спортния календар на Община Пещера за 2022 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 363 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

   ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на спорта в община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 362 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

  ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 361 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2021г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 360 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2021г. на РУ Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 359 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.02.2022 год., Протокол № 35

  Относно:Даване на разрешение за изработване проект за ПУП-ПП за определяне на сервитутната зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07, находящо се част от поземлен имот с идентификатор 87825.1.199 /местен път/ по КККР на с.Свети Константин, общ.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 358 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.02.2022 год., Протокол № 35

   ОТНОСНО: Отказ на Община Пещера да изкупи проектни имоти с идентификатори 56277.3.1801, 56277.3.1733, 56277.3.1736 и 56277.3.1735

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069