Петък, 14 Юни 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 584 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

     На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

      Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода януари - юни 2023г.

Attachments:
Download this file (prod-ian-iuli-23.doc)prod-ian-iuli-23.doc[ ]69 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 583 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

    ОТНОСНО: Информация за работата на Община Пещера с еврофондовете за периода Юли 2022 г. – Юни 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 582 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

     На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

    ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет- Пещера актове за периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 581 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода януари 2023г. – юни 2023г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 580 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56

    ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENVIRONMENT-4.004-0014-C01, проект № BGENVIRONMENT-4.004-0014, проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча", финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" (ООСКП) на ФМ на ЕИП 2014-2020.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 579 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56
   Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж №207 в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 578 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56
    Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж №206 в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)
Мотиви: Необходимост от определяне на места за построяване на гаражи във връзка с нарастващия брой на автомобилите

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 577 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56
    Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж №205 в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)
Мотиви: Необходимост от определяне на места за построяване на гаражи във връзка с нарастващия брой на автомобилите.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 576 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56

     Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 204 в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 575 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.06.2023 год., Протокол № 56

   Относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ II-452 по ПУП на гр. Пещера с Живко Васков Грънчаров

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069