Понеделник, 27 Юни 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 377 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

     ОТНОСНО: Отчет за дейността на „ВКС" ЕООД гр. Пещера за 2021г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 376 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище "Развитие 1783" – Пещера, Народно читалище "Зора 1903" с.Радилово, Народно читалище "Сергей Румянцев 1909" с. Капитан Димитриево през 2021 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 375 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

  ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 374 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 373 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

    ОТНОСНО: Приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2022г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 372 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

    ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите извършени от Дирекция „Социално подпомагане" – Пещера, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2021 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 371 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 07.04.2022 год., Протокол № 37

  Относно: Одобряване проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07 в ПИ с идентификатор 87825.1.1991 /местен път/ по КККР на с.Свети Константин и ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-06 в ПИ с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 370 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 07.04.2022 год., Протокол № 37
  Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за подземен довеждащ водопровод от сондаж в ПИ с ид.36124.52.114 землище с. Капитан Димитриево до присъединителна точка на вътрешна водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево в ПИ с ид.36124.521.76 и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 369 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 07.04.2022 год., Протокол № 37

   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2022 ГОДИНА , ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2022 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2022, 2023, 2024 Г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 368 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

    ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно и безсрочно предоставяне за управление от Областен управител Пазарджик на Община Пещера за изпълнение на нейните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение на имоти частна държавна собственост, находящи се в с. Свети Константин

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069