Четвъртък, 23 Май 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 594 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

    Относно: Намаляване на началната продажна цена и провеждане на нова тръжна процедура за продажба на общински имоти

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 593 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 592 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57
  Относно: Определяне на начина на процедиране на изменения на ОУП на община Пещера по искане на частни физически и юридически лица

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 591 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

  ОТНОСНО: Включване на СУ „Св.Климент Охридски"- гр.Пещера и ОУ,,Петко Рачов Славейков" – гр.Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 590 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2023 г.

Attachments:
Download this file (ПЛАН 2023.doc)ПЛАН 2023.doc[ ]140 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 589 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025 г.

Attachments:
Download this file (СТРАТЕГИЯ 2023.doc)СТРАТЕГИЯ 2023.doc[ ]432 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 588 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57
   Относно: Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 587 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

   ОТНОСНО: Участие на Община Пещера като община – партньор с Община Пазарджик като община - кандидат и „ХЕБЪР БУС" АД – оператор на ДОУ за подготовка и изпълнение на Предложение за изпълнение на инвестиция: „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера" по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност" с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност" на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 586 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

    ОТНОСНО: Приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Пещера за периода 2023 – 2030 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 585 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57

    Относно: Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069