Четвъртък, 23 Май 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 604 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58
    Относно: Определяне на трасе на подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 603 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58
   Относно:Определяне на трасе на подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.455 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 602 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

  Относно: Продължаване на наименованието на улица „Спартак" до ул. „Симон Налбант", както следва: от о. т. 301в до о.т. 258а .

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 601 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

  Относно:Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ ІХ-3.1514, „За фотоволтаична централа с мощност 5 Mw и съхранение на електрическа енергия" за поземлен имот с идентификатор 56277.3.1514 по КККР на гр. Пещера, местност „Дъбовик" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 600 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

    Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ V-ГНС в кв. 186, УПИ V-ЖС в кв. 187 и улица с о.т. 820-819 по плана гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 599 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

   Относно: Удължаване срока за погасяване на отпуснатия от Община Пещера безлихвен заем на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 598 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

   Относно: Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.503.1019 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 597 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

    Относно: Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 596 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

   ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2023/2024 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 595 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.07.2023 год., Протокол № 57
   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069