Понеделник, 27 Юни 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 397 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

    Относно: Бракуване на транспортни средства и автомобили

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 396 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   Относно: Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.266 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 395 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   ОТНОСНО: Определяне на представител за участие в комисия за изработване на областна аптечна карта.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 394 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   ОТНОСНО: Определяне на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 393 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   ОТНОСНО: : Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, приета с Решение № 137/30.09.2020г., изм. и доп. с Решение № 197/28.01.2021г. на Общински съвет- Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 392 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

  ОТНОСНО: Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие - Общински детски комплекс гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 391 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

  ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.

Attachments:
Download this file (informaciya.doc)informaciya.doc[ ]63 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 390 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   Относно: Приемане на Декларация относно съвместната работа на Общински съвет - Пещера и Дирекция „Бюро по труда" гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 389 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

  Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Нови присъединителни електропроводи 110 kV между подстанции на ФЕЦ" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 388 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 215 в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069