Неделя, 28 Май 2023
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 561 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   Относно: Учредяване на право на безвъзмездно ползване на едно помещение за приемна на РУМВР - Пещера в кв. „Луковица" гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 560 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   Относно: Даване на съгласие върху имоти – публична общинска собственост в гр.Пещера да бъдат монтирани системи за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 559 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53
    Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на Павилиони №1, №2, №3, №5, №6 и №7, намиращи се на Дъгов мост гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 558 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53
    Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на метални павилиони за търговска дейност, намиращи се в района на Общински пазар гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 557 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 556 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

      На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за удостояване с отличия на община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 555 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 554 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 553 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

   Относно: Поемане на кредит от финансова институция за нуждите на „ Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 552 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

  Относно: Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „ВКС" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 57


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069