Вторник, 04 Окт 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 430 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.08.2022 год., Протокол № 44

   Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе кабелна линия 1 kV, с трасе от електромерно табло, монтирано до съществуващ КРШ Б-1 с местоположение на североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.1.353 до ГРТ на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.243 по КККР на гр.Пещера в местност „Свети Спас" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 429 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.08.2022 год., Протокол № 44

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 428 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.08.2022 год., Протокол № 44

    ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2022 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 427 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.08.2022 год., Протокол № 44

   Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Пещера за периода 2023 - 2025 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 426 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.08.2022 год., Протокол № 44

   ОТНОСНО: Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2022 г.

Attachments:
Download this file (2022 доклад.doc)2022 доклад.doc[ ]247 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 425 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 25.08.2022 год., Протокол № 44

   ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2022/2023 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 424 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

    ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за съвместна дейност между Община Пещера и Български футболен съюз.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 423 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода януари 2022г. – юни 2022г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 422 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Пещера за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 2022-2030 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 421 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет- Пещера актове за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 44


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069