Събота, 04 Фев 2023
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 501 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

    Относно: Създаване на търговско дружество „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 500 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж върху имот общинска собственост, промяна на предназначението му и изграждане на Фотоволтаична електоцентрала върху него.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 499 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Пещера да кандидатства с проектно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)" за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 1), Компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика", Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 498 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

     На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

     ОТНОСНО: Извършени разходи за командировка в чужбина от кмета на общината за периода от 01.06.2022 г. до 31.12.2022 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 497 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

    Относно: Приемане на дарения за мобилна ледена пързалка в гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 496 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

    Относно: Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Пещера"

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 495 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

  ОТНОСНО: Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за периода 2021 – 2028 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 494 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Приемане на Спортния календар на Община Пещера за 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 493 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 492 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.01.2023 год., Протокол № 50

     ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2023г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 51


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069