Петък, 22 Сеп 2023
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 611 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 07.09.2023 год., Протокол № 59

   ОТНОСНО: Предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план и предварително съгласие за учредяване на право на строеж.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 610 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 07.09.2023 год., Протокол № 59

   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2023 ГОДИНА , ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2023 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2023, 2024, 2025 Г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 609 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

     На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

      Относно:Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлени имоти с идентификатори 56277.1.592 и 56277.1.840 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера и промяна на устройствената зона в „Предимно производствена".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 608 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на гаранционен депозит за наемане при условията на оперативен лизинг на фабрично нови автомобили – 2 броя за изпълнение на дейности по проект BG05SFPR002-2.001-0196 „Грижа в дома в Община Пещера", процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 607 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

     Относно:Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлени имоти с идентификатори 56277.3.201, 56277.3.209, 56277.3.196 и 56277.3.1536 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера и промяна на устройствената зона в „Смесена многофункционална".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 606 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

    Относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлен имот с идентификатор 56277.504.5 и поземлен имот с идентификатор 56277.504.279 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера и промяна на устройствената зона от „Предимно производствена зона" в „Смесена многофункционална".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 605 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

    Относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлен имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера и промяна на устройствената зона от „Предимно производствена зона" в „Смесена многофункционална".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 604 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58
    Относно: Определяне на трасе на подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 603 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58
   Относно:Определяне на трасе на подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.455 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 602 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

  Относно: Продължаване на наименованието на улица „Спартак" до ул. „Симон Налбант", както следва: от о. т. 301в до о.т. 258а .

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 62


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069