Четвъртък, 25 Юли 2024
Наредби на Общински съвет Пещера


НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 557/27.04.2023г. нта Общински съвет- Пещера/

 

Продължение...
 
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 333 от 27.01.2022г. на Общински съвет - Пещера/

Продължение...
 
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 270/29.07.2021г. на Общински съвет- Пещера/

Продължение...
 
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА


/Приета с Решение № 154/29.10.2020г. , изм.и доп. с Решение № 196/28.01.2021г. на Общински съвет- Пещера/

Продължение...
 
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 137 от 30.09.2020г., изм. и доп. с Решение № 197/28.01.2021г., изм. и доп. с Решение № 393/26.05.2022г. на Общински съвет- Пещера/

 

Продължение...
 
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера

/Приета с Решение № 83 от 28.05.2020г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020г. на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 259/24.06.2021г., изм. и доп. с Решение № 362/31.03.2022г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г., изм. и доп. с Решение № 496/26.01.2023г.на Общински съвет - Пещера,изм. и доп. с Решение № 565/31.05.2023г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 67/27.03.2024г.на Общински съвет - Пещера /

Продължение...
 
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Приета с Решение № 28/30.01.2020г.на Общински съвет- Пещера

Продължение...
 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 167 от 31.08.2016г. на Общински съвет

 

Продължение...
 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 166 от 31.08.2016г. на Общински съвет

Продължение...
 
НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 109 от 26.05.2016г. на Общински съвет

/ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 138/30.09.2020г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА/

Продължение...
 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 707 от 28.11.2014г. на Общински съвет.

Продължение...
 
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 494/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г.на Общински съвет - Пещера

Продължение...
 
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 402/29.07.2013г. на Общински съвет - Пещера , изм. и доп. с Решение № 432/29.09.2022г. на Общински съвет-Пещера

Attachments:
Download this file (Приложения 1, 2 и 3.PDF)Приложения 1, 2 и 3.PDF[ ]892 Kb
Продължение...
 
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение  № 383/30.05.2013г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 391/27.06.2013г.

ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 28/30.01.2020г. на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3.doc[ ]0 Kb
Продължение...
 
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

 

Приета с Решение  № 309 /27.02.2013г.на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (Приложения.doc)Приложения.doc[ ]0 Kb
Продължение...
 
НАРЕДБА за стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 197/31.10.2008г. на Общински съвет гр.Пещера

 

Продължение...
 
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №46/29.02.2008г. на Общински съвет Пещера, изм.с Решение №449/29.12.2009г., изм. и доп. с Решение №650/28.01.2011г., изм. и доп. с Решение №30/29.12.2011г., изм. и доп. с Решение №271/28.12.2012г., изм. и доп. с Решение № 495/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение №647/15.07.2014г., изм. и доп. с Решение № 55/25.02.2016г., изм. и доп. с Решение № 173/31.08.2016г.,изм. и доп. с Решение № 620/24.04.2019г.на Общински съвет – гр. Пещера

 

Attachments:
Download this file (prilojenie-narMDT.doc)Приложение № 2 към чл. 56[Видове патентни дейности и годишни размери на данъка]0 Kb
Продължение...
 
НАРЕДБА за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община-Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №175/01.02.2001г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение №581/28.02.2007г., изм. и доп. с Решение № 318/27.02.2013г., изм. и доп. с Решение № 378/30.05.2013г., изм. и доп. с Решение № 634/30.05.2019г. на Общински съвет- Пещера

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №467/28.01.2010 г. на ОбС – Пещера

 

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за собствеността, управлението, ползването, стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета от Общински съвет – гр.Пещера, с Решение № 264 от 30.01.2009 година

 

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 106/27.08.2004г. на Общински съвет гр.Пещера., изм. и доп. с Решение №175/26.11.2004г., изм. с Решение № 173/29.09.2008г., изм. и доп. с Решение № 310/ 30.04.2009г., изм. и доп. с Решение № 248/29.11.2012г.

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №516/30.04.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера, доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 652 / 28.01.2011г., изм. и доп. с Решение № 112/26.05.2016г. на Общински съвет – гр. Пещера

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за реда и условията за гледане на животни и птици Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №654/31.07.2007г. на Общински съвет–Пещера

 ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 136/30.09.2020г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА/

Attachments:
Download this file (prilojenie-NarRUGJP.doc)Приложение[НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ]0 Kb
Продължение...
 
НАРЕДБА за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община-Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №584/05.08.1999г. на Общински съвет гр.Пещера., изм. и доп. с Решение№ 71/19.03.2004г., Решение№ 72/19.03.2004г., Решение № 622/27.04.2007г.,Решение № 76/29.04.2008 г.

 

Attachments:
Download this file (prilojenie-NarRek.doc)Приложение[НАРЕДБА за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община-Пещера]0 Kb
Продължение...
 
НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 81/29.04.2008г.

 

Attachments:
Download this file (prilojenia-NarPIZPZPS.doc)Приложения[НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пещера]0 Kb
Продължение...
 
НАРЕДБА за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №7/27.11.2003г. на ОбС-Пещера

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. , изм. идоп. с Решение 156/29.06.2012г., доп. с Решение № 181/31.07.2012г., изм. с Решение № 649/15.07.2014г., изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г., изм. и доп. с Решение № 110/26.05.2016г. на Общински съвет гр.Пещера

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №457/03.12.1998г., изменена с Решение № 388/30.09.2009 г. на Общински съвет гр.Пещера

 

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №233/30.03.2005г. на Общински съвет гр.Пещера, изменена и допълнена с Решение № 466/28.01.2010 г. на Общински съвет гр.Пещера. Изменена и допълнена с Решение № 735/30.06.2011г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 633/30.05.2019г. на Общински съвет- Пещера.

 

 

Продължение...
 
НАРЕДБА за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №521/30.11.2006г. на Общински съвет гр.Пещера, Изменена и допълнена с Решение № 555/25.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 270/28.12.2012г. Изменена и допълнена с Решение № 305/27.02.2013г., изм. и доп. с Решение № 152/29.10.2020г.на Общински съвет Пещера

 

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069