Понеделник, 27 Май 2024
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №685 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за изграждане на ЦНСТ по ОП "РР", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция "Социална инфраструктура", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституциона-лизация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"   

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №684 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост – п.и.№007099 "сметище" в м."Потока", землище град Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №683 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011г., Протокол  № 65,

 

ОТНОСНО:  Приемане на Програма за развитието на туризма в Община Пещера за периода 2011 – 2016 г..

     

Attachments:
Download this file (reshenie 683-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №682 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

         На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011 г., Протокол № 65,

 

Относно:  Приемане на отчет за проведените обществени поръчки и реализираните продажби в Община Пещера за периода януари – март 2011 година

 

Attachments:
Download this file (reshenie 682-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №681 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

                На  Общински  съвет гр. Пещера ,взето  на заседанието  проведено на 28.03.2011год. с  Протокол  № 65,

 

ОТНОСНО : Отчет за изпълнение на дейностите свързани с ограничаването на специфичните миризми изпускани от площадката на „Биовет"

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №680 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2011г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на бюджетните финансови средства  отпуснати на читалиe "Развитие" –Пещера, читалище "Зора" с.Радилово, читалище "Сергей Румянцев" с. Капитан Димитриево през 2010 година.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 680-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №679 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2011г., Протокол №  65,

 

ОТНОСНО:  Информация за работата на Общинска служба "Земеделие "- Пещера и взаимодействието със земеделските  производители.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 679-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №678 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

           На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на  28.03.2011г., Протокол №  65

 

ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ „Полиция"– Пещера за 2010г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 678-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №677 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

           На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2011г., Протокол №  65,

 

 ОТНОСНО:  Информация за дейността на МБАЛ"Проф.Д.Ранев"ООД гр.Пещера за 2010г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 677-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №676 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 14 .03.2011 г .,  Протокол  № 64,

 

ОТНОСНО: Осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" , Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069