Четвъртък, 23 Май 2024
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №705 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Потвърждаване на пазарна цена за продажба на УПИ І – "ВКС-ЕООД" в кв.74 по плана гр.Пещера с площ 1475 кв.м.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №704 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

                На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04.2011 г., Протокол № 67

 

Относно: Приемане на решение за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №703 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието , проведено на 29.04.2011г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Определяне нов член на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №702 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

           На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието  проведено на 29.04.2011 г. , Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Пещера 2011 – 2015 и План за развитие на социалните услуги за 2011 година

 

Attachments:
Download this file (reshenie 702-prolojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №701 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено 29.04.2011г., Протокол № 67

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на дейностите, извършени от Дирекция „Социално подпомагане" – Пещера, заложени в Общинска програма за закрила на детето -2010г. и Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2011г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 701-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №700 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

           На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието,  проведено на   29.04.2011год., Протокол № 67

 

ОТНОСНО: Отчет за икономическите резултати от дейността на "ВКС" ЕООД гр.Пещера за 2010 година

 

Attachments:
Download this file (reshenie 700-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №699 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено 21.04.2011г., Протокол № 66

 

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на декларация по повод нарушения на чл.11, ал.4 от Закона за закрила на детето и чл.4, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета при проведеното на 15.04.2011г. спортно състезание:"Координация, разум и действие".

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №698 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието,  проведено на  28.03.2011 год., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Поправка на техническа  грешка в Решение № 659/28.01.2011г. относно номера на квартала и корекция на правните основания.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №697 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Предложение по чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС за откупуване частта на физическите лица от съсобствен имот, представляващ УПИ ІV-търговия и услуги, кв.142 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 1505/21000 идеални части, а на физическите лица 19495/21000 идеални части.   

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №696 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011г.,  Протокол  № 65,

 

ОТНОСНО: Кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г." с инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера"

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069