Четвъртък, 23 Май 2024
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №715 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 г., Протокол № 68

Относно: Информация за дейността на Местния консултативен съвет за взаимодествие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера.

Attachments:
Download this file (reshenie 715 prilojenie.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №714 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

             На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 27.05.2011г., Протокол № 68

 

ОТНОСНО:Анализ на пазара на труда в Община Пещера към 30 април 2011година

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №713 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 29.04.2011г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Допълване Решение № 666/28.02.2011г. на Общински съвет – Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №712 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

           На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04.2011 г., Протокол № 67

 

Относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 666 / 28.02.2011г. на Общински съвет гр. Пещера.

     

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №711 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04.2011г., Протокол № 67

 

Относно:  Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с който да се обособи ново допълващо застрояване за трафопост в част от тротоарна площ към кв. 115 по плана на гр.Пещера, находяща се между ул."Михаил Такев" с о.т. 543-519 и ул."Дойранска епопея" с о.т. 543-544-516 по плана на гр.Пещера в съответствие с представена скица – проект.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №710 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Разрешаване процедиране на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, с който за част от УПИ ІІІ – Жилищно строителство в кв.124 по плана на гр Пещера се обособява нов УПИ –Х- 1947, вътрешно –квартална обслужваща улица с о.т. 592 а – 591в, както и улично уширение за паркоместа по ул."М.Такев" с о.т. 592-593 и южно от новообразувания УПИ –Х- 1947.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №709 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Допускане изготвяне на план за регулация за частично изменение на регулацията на УПИ ІІ – ЗМП, в кв. 132 по ПУП на град Пещера – собственост на „Биовет" АД – гр.Пещера и в съседство с улица с о.т. 614 и 616 по ПУП на гр.Пещера в съответствие с представена скица –проект.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №708 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Поправка на явна техническа грешка в Решение №686/28.03.2011 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №707 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №737/30.06.2011г.

 

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на Община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ ХХІІ – производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 85/2245 идеални части.   

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №706 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №398/30.09.2009 г. за допускане на делба на имот с променено предназначение в публична общинска собственост

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069