Понеделник, 15 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера - ЛОТ 1” на 14.08.2018 г. от 10:30 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера - ЛОТ 1” на 03.08.2018 г. от 17:00 часа на ул. „Михаил Такев“ № 1, блок Бор, ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1” Ви уведомяваме, че на 03.10.2017 г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия на ниво на строежите на обектите включени в проектното предложение:

-          жилищен блок „Бор“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 1;

-          жилищен блок „Строител“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 3;

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1”, Ви уведомяваме, че на 12.10.2017 г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия на ниво на строежа за жилищен блок „Златни Родопи“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Цар Борис I“ № 6, вх. А и вх. Б.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

На  14.09.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-15за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „С.И.Т.“ ООДза реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1 по Обособена позиция № 6 – Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на жилищен блок „Строител“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“Бл. № 3.

Стойността на договора е 244 168,42 лв., а срокът на изпълнение е 130 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

На  20.09.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-16за осъществяване на стрoително-монтажни работи с Обединение ДЗЗД „Пещера Златни Родопи 2017“ за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1 по Обособена позиция № 5 – Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на жилищен блок „Родопи“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Цар Борис I“ № 6, вх. А и вх. Б.

Стойността на договора е 491 369,05 лв., а срокът на изпълнение е 130 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

На  14.09.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-14за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „С.И.Т.“ ООДза реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1 по Обособена позиция № 1 – Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на жилищен блок „Бор“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 1.

Стойността на договора е 217 666,52 лв., а срокът на изпълнение е 130 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1” Ви уведомяваме, че на 10.08.2017 г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия на ниво на строежите на обектите включени в проектното предложение:

- жилищен блок „Златното кормило“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Цар Симеон“ № 1, вх. А и вх. Б.

- жилищен блок „Купена“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 37.

- жилищен блок „Надежда“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Петър Стайков“ № 2А и ул. „Никола Дуров“ № 10. 

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

На  01.08.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-12 за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „Заводски строежи-ПС-Пазарджик“ ЕАДза реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1 по Обособена позиция № 4 – Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на жилищен блок „Надежда“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Петър Стайков“ № 2А и ул. „Никола Дуров“ № 10.

Стойността на договора е 105 416,56 лв., а срокът на изпълнение е 130 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

На  03.08.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-13за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „Стенли-03“ ЕООДза реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1 по Обособена позиция № 3 – Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на жилищен блок „Купена“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 37. Стойността на договора е 175 561,87 лв., а срокът на изпълнение е 130 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069