Събота, 13 Юли 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 610 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера и финансово състояние за 2018г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 609 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера за 2018г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 608 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    Относно: Отмяна на т. 2 и т. 3 от Решение № 592/28.02.2019г. на Общински съвет гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 607 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 606 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

   ОТНОСНО: Отчет за 2018г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.

Attachments:
Download this file (отчет 2018  въздух.doc)отчет 2018 въздух.doc[ ]75 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 605 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    ОТНОСНО: Отчет за 2018г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Пещера

Attachments:
Download this file (ОТЧЕТ отпадъци 2018.doc)ОТЧЕТ отпадъци 2018.doc[ ]114 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 604 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.504.602, гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 603 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

     ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на спорта в община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 602 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    ОТНОСНО : Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2019 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 601 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

   Относно: Преразглеждане на Решение № 598 от 28.02.2019г. на Общински съвет- Пещера, върнато за ново обсъждане от Областен управител със Заповед № ПО-53/15.03.2019г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069