Събота, 25 Май 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 21 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

      ОТНОСНО: Избиране на Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 20 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

 

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Attachments:
Download this file (otchet_MKUPGMJSV.doc)otchet_MKUPGMJSV.doc[ ]112 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 19 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера през 2016година.

 

Attachments:
Download this file (ПРОГРАМА 2016 год..doc)ПРОГРАМА 2016 год..doc[ ]56 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 18 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

  ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015 г.

        

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 17 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Одобряване структурата и числеността на Общинска администрация – Пещера.

Attachments:
Download this file (Pages from Visio-Drawing1 (1).pdf)Pages from Visio-Drawing1 (1).pdf[ ]69 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 16 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 15 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2


    ОТНОСНО:Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за промяна сервитута на съществуващ електропровод 110кV и трасе на нов електропровод 110 кV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.374

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 14 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет
Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на общината и във връзка с Решение № 741/16.02.2015 г. на Общински съвет гр. Пещера за приемане на сборния бюджет на община Пещера за 2015 година и на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 13 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в общината.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 12 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

ОТНОСНО:

Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015 г. и разчета за капиталови разходи за 2015 г.

    

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263646566676869СледващаКрай »

Страница 67 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069