Понеделник, 24 Юни 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 41 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

    Относно: Приемане на отчет за проведени обществени поръчки и отчет за извършени продажби от Община Пещера за периода юли-декември 2015 г.

Attachments:
Download this file (otcet OP-prod-iuli-dek-15-1.doc)otcet OP-prod-iuli-dek-15-1.doc[ ]138 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 40 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2016 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2016 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2016, 2017, 2018 Г.

Attachments:
Download this file (П _1.doc.xls)П _1.doc.xls[ ]145 Kb
Download this file (П _2.doc.xls)П _2.doc.xls[ ]106 Kb
Download this file (П _6.doc.xls)П _6.doc.xls[ ]61 Kb
Download this file (П _7.doc.xls)П _7.doc.xls[ ]32 Kb
Download this file (П _8.doc.xls)П _8.doc.xls[ ]32 Kb
Download this file (П _10.doc.xls)П _10.doc.xls[ ]47 Kb
Download this file (П _13.doc.xls)П _13.doc.xls[ ]33 Kb
Download this file (П _14.doc)П _14.doc[ ]41 Kb
Download this file (П _15.doc.xls.doc)П _15.doc.xls.doc[ ]48 Kb
Download this file (П _17.doc.xls)П _17.doc.xls[ ]35 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 39 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

  ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за периода 2016 година

Attachments:
Download this file (programa-uros-2016.doc)programa-uros-2016.doc[ ]95 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 38 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

  ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 година

 

Attachments:
Download this file (strategia-16-19-1.doc)strategia-16-19-1.doc[ ]342 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 37 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

    Относно: Промяна в ръководството на ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 36 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Попълване състава на ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 35 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот пл. № 000218 и отреждането му в УПИ V-218, за животновъдна дейност и складова дейност, местност ”Растето”, землище на с.Капитан Димитриево, община Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 34 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с № 439007 с начин на трайно ползване Стопански двор местност „Кътево кладенче” в землището на с.Радилово, общ.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 33 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 32 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ ХХІІІ-3.216, складова база и обувно производство в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263646566676869СледващаКрай »

Страница 65 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069